POJAČALO PROGRAMABILNO DVB-T->DVB-T

  • Programabilno VHF / UHF pojačalo pogodno je i za realizaciju velikih TV sustava.
  • Modul optimizira VHF / UHF i FM zemaljske digitalne signale s više ulaza
  • Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji uređaj ima 5 pojačanih ulaza
  • 1 FM ulaz s podesivim pojačanjem od 0 do 20 dB i 4 VHF / UHF ulaza s AGC.
  • VHF / UHF ulazi omogućuju izbor jednog pojasa (VHF ili UHF) koji se automatski odabire od strane korisnika
  • Opcija konvertiranja kanala, sa nižeg u viši i obrnuto…(npr. Ch 57 na Ch 22)
  • LTE filter (4G ili 5G) na temelju kanala krajnjeg pojasa umetnutog od strane korisnika
  • Utor za SD karticu koja vam omogućuje spremanje i prijenos konfiguracija ili ažuriranje softvera sustava.